top of page
Passed driving theory test Feb 2022.jpeg

Isa sa isa

Mga tagapagturo

Propesyonal na one to one tuition sa up-to-date

2022 Mga Tanong sa Teorya sa Pagmamaneho

Driving theory tutor pass November 16th 2021

Panganib na Pagdama
Mga tagapagturo

Propesyonal na one to one tuition sa up-to-date

2022 Hazard Perception Clips

Pass driving theory with www.driving-theory-tutor.co.ukJann 2022_LI.jpg

SEN One to One

Mga tagapagturo

Ang lahat ng kakayahan sa pag-aaral ay tumutugon sa kasama ng Autism at mga mag-aaral na may ADHD at mga kapansanan sa pandinig

Driving theory tutor pass November 5th 2021.jpeg

Ingles bilang a

Pangalawang Wika

Nagtuturo kami sa mga estudyante ng lahat ng nasyonalidad kung saan ang Ingles ang kanilang Pangalawang Wika

Driving Theory Tutor

 

Kailangan mo ba ng kauntikaragdagang tulongna may pag-aaral para sa iyong Pagsusulit sa Teorya sa Pagmamaneho. 
2022 napapanahon na mga tanong sa pagsusulit sa teorya ng pagmamaneho.
One to one tutor
catering para sa lahatmga kakayahan sa pag-aaralat mga mag-aaral kung saanAng Ingles ay hindi ang kanilang unang wika.
One to one tuition in2021 Hazard perception Clips

bottom of page